При засилен интерес премина публичното обсъждане на проектобюджета на Община Панагюрище за 2024 година Печат Е-мейл
Написано от PR   


Публичното обсъждане на проектобюджета на Община Панагюрище се на 26 януари премина при силен интерес от страна на гражданите и продължи над 2 часа.

Кметът на Общината Желязко Гагов благодари за гражданската активност и съобщи, че са изпратени над 50 структурирани предложения. Той благодари и на всички предишни общински ръководства, тъй като всяко едно от тях е оставяло Общината по-различна от тази, която е наследявало. Трябва да надграждаме за създаване на още по-добра среда, подчерта  кметът и обясни философията на общинския  бюджет за 2024 година. В нея посочи няколко елемента, сред които: търсенето на възможности за международно финансиране на проекти; подобряването на средата на ромското население и дейности за интегрирането им; създаване на по-добри условия за спорт, който калява и човешкото здрав.

Главният финансист на Община Панагюрище г-жа Цв. Якова запозна десетките присъстващи с финансовата рамка на предложения бюджет за 2024 г.. Тя е 45 526 185 лева, от които за държавни дейности  23 301 837 лева, за местни дейности 20 771 604 лева и 1 452 744 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

Г-жа Якова подчерта и акцентите в проектобюджета, които са: мащабна инвестиционна подкрепа от държавния бюджет за укрепване на коритото на река Луда Яна; реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в селата Панагюрски колонии, Бъта и Баня, ремонт на част от магистралния водопровод; изграждане на интелигентно улично осветление в град Панагюрище и селата; изготвяне на технически проект за основен ремонт на Театър дом-паметник; повишаване качеството на услугите сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места на територията на Общината; строителство на Клетка 2 към Регионалното депо за третиране и обезвреждане на отпадъци; модернизация и разширяване на спортната инфраструктура с изграждане на закрит плувен басейн;  повишаване на средствата за финансиране на спортните клубове; подкрепа на културните институции; инвестиции за осигуряване на все по-добра среда  в системата от социални услуги…

Последваха редица изказвания и предложения. Общинският съветник от ПП ГЕРБ Никола Белишки маркира няколко момента, сред които паркоместа в МБАЛ „Уни Хоспитал”, светофарна уредба, ремонт на „ДКЦ-I- Панагюрище” ЕООД /Поликлиниката/. На нуждата от ремонт на Поликлиниката обърна внимание и д-р Делчо Радулов, общински съветник от ГЕРБ.

Благодарност към кмета на Общината Желязко Гагов за предвиденото осветление на помощното футболно игрище изказа Генади Хърков, изпълнителен директор на  ФК „Оборище”.


Досега никога нищо не е направено за благоустрояване на района в края на ул.”30 декември”, каза Стоян Караджов, живущ в една от четирите кооперации в района. Той изрази желание общинското ръководство да обърне внимание на района. Отговор  му даде кметът Гагов, който обясни, че районът е заложен в текущите ремонти.


Борислав Лазаров от село Елшица попита дали се предвиждат средства в Бюджет 2024 за разширяване на гробищните паркове в селата. Той предложи да с заделят средства ремонт  на два общински пътя, които, според него, са в окаяно състояние, а свързват  селото  с други места. Г-н Лазаров предложи да се търси финансиране и за повече спортни събития, чиито участници подсилват икономиката в общината.


Иван Атанасов от с.Елшица също повдигна въпроса за ремонт на общинските пътища в района. Според него предишното общинско ръководство не е направило необходимото, за да изразходи събраните средства от данък МПС за ремонт на пътища.

Павел Хрисков, общински съветник от „Продължаваме промяната – Демократична България”, благодари, че част от предложенията на групата съветници са намерили място в проектобюджета. Той даде идея за изграждане на повече тенис-кортове с цел участие на Панагюрище в турнири и засегна проблема с достъпа на хората със специални потребности до различни институции. Той  настоя да се помисли за обновяване на сайта на Община Панагюрище.

Даниела Куртакова, общински съветник от „Продължаваме промяната- Демократична България”, повдигна темите за проекта за водоснабдяване на с. Баня и изграждането на покрития общински басейн.

Председателят на Общински съвет – Панагюрище Иван Лалов предложи да се завишат средствата за култура и обърна внимание, че в проектобюджета за 2024 г. драстично са завишени средствата за селата.

Георги Чамов, служител в Общинска администрация – Панагюрище, попита дали се залагат финансови средства за подобряване на градския транспорт. Кметът на общината отговори, че се проучва въпросът за електрически автобуси.


Предстои обсъждането на проектобюджета в постоянните комисии към Общински съвет – Панагюрище и приемането  му от местния законодателен орган.