ИдентификацияНА 22 МАЙ ЗАПОЧВА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Печат Е-мейл
Написано от PR   


Модулът за регистрация на заявленията за прием на ученици в първи клас в град Панагюрище за учебната 2023/2024 година ще бъде активен от 22 май (понеделник) в 12:00 часа. Достъпът до сайта се осъществява чрез банер на началната страница на сайта на Община Панагюрище.

 Системата ще е отворена за регистрации и редакции до 23:59 часа на 1 юни 2023 година. Родителите могат да регистрират заявление както онлайн, през сайта за прием, така и на място в даденото училище в град Панагюрище. За тяхно улеснение, във всички училища ще има екипи, които ще оказват подкрепа при подаване на електронните заявления. Входящият номер няма значение при класирането. Правилата и критериите за прием са достъпни в раздел „Наредби“ на публичния сайт за прием.

 Резултатите от първо класиране ще бъдат публикувани на 5 юни 2023 година до 17:00 часа в раздел „Класиране“ – „Резултати“ на публичния сайт за прием.

 С въвеждане на системата за електронен прием на учениците в първи клас за трите училища в град Панагюрище, която се прилага от учебната 2019/2020 година, Община Панагюрище      създаде по-ефективна организация на приема в първи клас; осигури единна база данни на децата, прозрачност на приема и по-добра информираност на родителите на децата в първи клас на територията на град Панагюрище.