ИдентификацияОПРЕДЕЛЕН Е НОСИТЕЛЯТ НА ДРИНОВСКАТА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


alt

Поименната студентска стипендия „Проф. Марин Дринов” е учредена от Община Панагюрище и „Асарел-Медет“ АД през 2009 година по повод 170-та годишнина от рождението на бележития българин – проф. Марин Дринов, чийто житейски път тръгва от Панагюрище. Средствата за стипендията се осигуряват от „Асарел-Медет” АД по силата на дарителски договор, който се сключва между изпълнителния директор на дружеството и кмета на общината. Стипендията се присъжда всяка година на млад, находчив и умен панагюрец, който учи във висше учебно заведение в чужбина. По този начин се съхранява българската възрожденска традиция да бъдат подкрепяни и стимулирани знаещите и можещи панагюрски деца.

Комисия за определяне на носителя на поименна студентска стипендия „Проф. Марин Дринов“ в състав: Галина Матанова - заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ на Община Панагюрище, председател на комисията и членове: Георги Георгиев – председател на Постоянната комисия „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ при Общински съвет – Панагюрище, Нели Мърхова – ръководител отдел „Персонал“ на „Асарел-Медет“ АД, Стоян Боев – експерт обучение и квалификация на „Асарел-Медет“ АД, Стоянка Добрева – главен експерт „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“ - Община Панагюрище и Даниела Лазарова – младши експерт „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“ – Община Панагюрище, назначена със заповед на кмета на община Панагюрище, след прецизно разглеждане на представените документите определи за носител на поименната студентска стипендия „Проф. Марин Дринов“ за учебната 2022/ 2023 година Яна Маринова Кушлова – студентка редовно обучение в Лондонски университет Роял Холуей – Великобритания, специалност „Физика“.

alt

Яна Маринова Кушлова е един от най-резултатните и бързоразвиващи се в много сфери студенти. Успешно е преминала три стажа през лятото на 2022 година, първият от тях е като учител в основно училище и гимназия, вторият в лабораторията по Оптомеханика към факултета по физика, а третият в една от най-големите компании в сектора на енергетиката във Великобритания. Броят на защитените стажове е рекорден, спрямо всички нейни колеги. Г-жа Кушлова представи пред комисията множество сертификати и препоръки: „Яна е умен и изключително способен студент, както и много ангажирана и мотивирана личност“, са малка част от прекрасните думите на нейните ментори.

Стипендията ще бъде връчена на официална церемония на 20 октомври 2022 година (четвъртък), от 11:00 часа, в Къща-музей „Проф. Марин Дринов“, като част от събитията, посветени на 184-та годишнина от рождението на именития панагюрец.

Последно променен на Понеделник, 10 Октомври 2022 15:41