Графици по ВИК проекти Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


file icon pdf Линеен график

file icon pdf Линеен график

file icon pdf График по ВиК проект

file icon pdf Планирани СМР работни групи - Панагюрище

file icon jpg Планирани СМР работни групи - Панагюрище

file icon pdf ПЛАНИРАНИ СМР РАБОТНИ ГРУПИ - ПАНАГЮРИЩЕ

file icon pdf Планиране СМР работни групи - Панагюрище - източна част

file icon pdf Планиране СМР работни групи - Панагюрище - западна част

file icon pdf Планиране СМР работни групи - Панагюрище - източна част за м. април - м. май

file icon pdf Планиране СМР работни групи - Панагюрище - западна част за м. април - м. май

Заповед № РД-16-57 от 18.09.2014 г. на Областно пътно управление за въвеждане на временна организация и безопасност на движението на обект "Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на град Панагюрище", подобект: "ВиК мрежа строителство на част от канализационната и съпътваща водопроводна мрежа на град Панагюрище в обхват Път II-37 "Панагюрище-Пазарджик-Пещера" от км 81+153 до км 84+405 /на участъци/, както и в обхват на Път III-801 "Стрелча-Панагюрище-Оборище" от км 51+841 до км 53+705 /на участъци/, с Възложител Община Панагюрище и Изпълнител: Обединение "Аква Груп 99" - град София.

file icon pdf Заповед № РД-16-57 от 18.09.2014 г.

Във връзка с извършването на строителни и монтажни работи за обект: „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на град Панагюрище, подобект: „ВиК мрежа-строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на град  Панагюрище“ в обхват на Път II-37 „Панагюрище-Пазарджик-Пещера“ от км 81+153 до км 84+405 (на участъци), както и в обхвата на Път III-801 „Стрелча-Панагюрище-Оборище“ от км 51+841 до км 53+705 (на участъци) с възложител Община Панагюрище и изпълнител Обединение „Аква Груп 99“ – град София се удължава от Областно пътно управление – Пазарджик временната организация и безопасност на движението до 17:00 часа на 05.12.2014 г.

file icon pdf ЗАПОВЕД № РД-16-83 от 07-11-2014 г. НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК.


Последно променен на Сряда, 12 Ноември 2014 09:53