ИдентификацияИнвестиционен профил Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ


Панагюрище предлага отлични възможности за инвестиции, за създаване на успешни партньорства и ефективност на вложенията.

 

Стратегията за високотехнологичен индустриален парк “Оптикоелектрон” способства за привличане на чуждестранни инвеститори и за разкриване на нови работни места.

Потенциал за развитие съществува не само в производствения сектор, но и в областта на туризма, услугите, санаториалното дело, селското стопанство.

Приоритет в Стратегията за развитие на общината имат значими инфраструктурни проекти, като за реализирането им се търсят инвестиции чрез европейските програми ИСПА, САПАРД, ФАР и др., чрез публично-частни партньорства и национални фондове.

Първостепенно значение за общината има интегрираният воден проект “Луда Яна”, който включва довършване на язовир “Луда Яна” край Панагюрище, рехабилитаиця на водопреносната мрежа, изграждане на пречиствателни станции. Особено важен за региона е и проектът за газификация на Средногорието, като за целта е учреден индустриален клъстер Средногорие-мед”.

Последно променен на Петък, 26 Април 2013 05:21