ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ


В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги и въз основа на изготвените анализи и предложения на общините, Агенция за социално подпомагане извърши Анализ на потребностите от социални услуги на национална ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи  Предложение за Национална карта на социалните услуги.

Съгласно чл. 48, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги, Агенция за социално подпомагане организира обсъждане на областно и общинско ниво на Анализа и предложението за Картата, което не може да бъде по-кратко от 30 дни. В тази връзка и с оглед на методическите насоки, предоставени от Агенцията за социално подпомагане,  считано от 11.10.2023 г. до 09.11.2023 г., включително, предоставяме на вниманието Ви за обсъждане Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги на интернет страницата на Общината – СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (panagyurishte.bg)


Мнения и предложения могат да бъдат депозирани:

- в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Панагюрище, на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13;

- на електронен адрес: panagyurishte@panagyurishte.bg.


Последно променен на Сряда, 11 Октомври 2023 14:23