СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция „Земеделие“ – гр. ПазарджикС Ъ О Б Щ Е Н И Е


От  5 август 2021 г. до 20 август, включително, се забранява поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи. Забраната се налага поради множеството пожари в страната през последните дни. Със заповед № РД-09-788/05.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков се ограничава косенето на трева, машинното почистване (мулчиране), включително и почистване на храсти. Причината е, че при тези дейности досегът на селскостопанската техника с камъни може да предизвика искри, които да доведат до възникване на пожар.

Предвид ограниченията, за посочения период, земеделските стопани ще бъдат освободени от задължението да поддържат постоянно затревените площи и обработваемите земи и няма да търпят административни санкции от Държавен фонд „Земеделие“.

МЗХГ напомня, че паленето на стърнища е забранено и подобни действия се санкционират. При неспазване на предписанията, директорите на областните дирекции „Земеделие“ в страната ще съставят актове за установяване на административните нарушения, съгласно Закона за защита при бедствия.

 

С уважение,

Светла Петкова (Директор)
06.08.2021 г. 09:41 ч.
ОДЗ-Пазарджик


file icon pdf Заповед № РД09-88 от 05.08.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите

Последно променен на Петък, 06 Август 2021 13:51